Köpvillkor

Följande villkor gäller för alla leveranser från NiceBuy.dk, om det inte finns någon annan skriftlig överenskommelse mellan köparen och NiceBuy.dk som verkligen har för avsikt att avvika från dessa bestämmelser, eller om bestämmelserna annars kan strida mot beskyttelsespræceptive regler för konsumenterna.

1. Giltighetsområde
På dessa villkor förvärva köparen (s) produkt (er) som beskrivs på orderbekräftelsen.

2. Dokumentation och vägledning
Leveransen kan följa produktbeskrivningar och manualer i den mån det kan ha förberetts. Var tvungen att köpa dessutom önskar ytterligare råd från NiceBuy.dk, detta är bara en guide, med vederbörlig hänsyn till den danska lagstiftningen för potentiell skuld därmed förenlig verksamhet.

3. Leverans och transport
NiceBuy.dk inte att ett objekt som ska levereras när utfärdas på Nicebuy s lager. Alla paket som skickas från Nicebuy.dk försäkrade Transport av varor som tillverkats med GLS. Köparen har rätt att när som helst säga upp avtalet om leverans av person (er) (s) innan leverans har skett. För större partier levereras via kurir. Leverans kommer att vara här till trottoaren.
OBS! Behandlar din inköps flera objekt med annan leverans tidsram, är det den längsta tiden som gäller.
Om förpackningen är skadad eller visar tecken på andra synliga tecken på defekt måste du vägrar att acceptera varorna. Kontakta sedan NiceBuy.dk via mail: info@nicebuy.dk och meddela att du har tackat nej till posten.
Om förpackningen är intakt och du kan fortfarande hitta objektet skadad eller defekt efter uppackning, ska du anmäla detta till NiceBuy.dk. För bevisändamål kontakta oss inom 3 dagar av kvitterar med posten info@nicebuy.dk. I e-post måste du bifoga bilder av skador på den inre rutan eller omslag och den yttre rutan. En av bilderna av den yttre rutan måste vara synlig fragtlaben.


4. Klagomål Duty ofullständig eller felaktig leverans
Om leveransen inte är i enlighet med den medföljande fakturan, måste köparen klaga inom rimlig tid. Annars förlorar rätten att motsätta sig ofullständig eller felaktig leverans.

5. Klagomål av defekter
Att åberopa varorna lider defekter köparen måste rapportera felet eller bristen på NiceBuy.dk inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Köparen måste deklarera och på begäran visa felet eller defekten. NiceBuy.dk ansvarar endast för fel som pekade inom två år från leverans.
I samband med klagomål påstådda felen upp till 6 månader efter leverans för att ha varit närvarande vid tidpunkten för leveransen, utom NiceBuy.dk kan styrka annars, och om de inte är för att bevisa de omständigheter som talar för att kunden instans. har förlorat posten eller på annat sätt varit ansvariga för misslyckandet, eller om det inte är en produkt med en förväntad livslängd på mindre än 6 månader.


6. NiceBuy.dk ansvar för fel
NiceBuy.dk ansvar för fel som uppstår inköpslagen. Detta bör särskilt anges att om varorna är defekta, får köparen begära reparation, byte, hävning av avtalet (om skadan är betydande) eller en lämplig nedsättning av priset. Om köparen väljer att begära hävning av avtalet eller sänkning i pris, kan NiceBuy.dk dock förneka detta och istället erbjuda reparation eller utbyte.
Om köparen häver avtalet på grund av försening eller betydande brister i leveransen, har han rätt att kräva hans förluster ersättas med danska lag allmänna reglerna. Men avsnittet. 8 i det beslutet.

7. Ansvarsbegränsning
NiceBuy.dk tar ansvar i enlighet med då gällande lagstiftning, men tar inget ansvar för att i större utsträckning än vad som krävs enligt lag.

8. Produktansvar
NiceBuy.dk ansvarig för produkter i enlighet med då gällande lagstiftning, men tar inget ansvar för att i större utsträckning än vad som krävs enligt lag.

9. Pris och betalning
Om inte annat överenskommits sker betalning av varor med kreditkort eller banköverföring. Med förbehåll för felaktiga priser i webbshoppen och säljs ut och utgående varor.

10. Villkor för Viabill Credit

se länk www.viabill.com/kredit

11. Returer
Är köpa konsument, som i enlighet med lagen om vissa konsumentavtal frånträda avtalet. Detta förutsätter att köparen informera NiceBuy.dk inom 14 dagar efter den dag då köparen har mottagit den beställda emot och att köparen returnerar emot till NiceBuy.dk i samma skick som när de tas emot. Köparen får häva ett köp genom att skicka den köptes av post eller annan transportör till: Nicebuy.dk, Toftegårdsvej 6 Port 2. 8370 Hadsten. Kostnaden för att returnera köparen. Om objektet används så att den inte kan återlämnas.

12. Registrering av uppgifter
Vid beställning av produkter på NiceBuy.dk inspelade informationen köparen har levererat. Denna information används på följande sätt:
Standardinformation (obligatorisk uppgift).
Adressinformation: Används för frakt ändamål relaterade till beställning av varor.
Telefonnummer / e-post: För att kontakta köparen i samband med behandlingen av order.
Information: Tillåter genomförande av betalningstransaktioner.
Ytterligare information (frivillig information)
Telefon / fax: Ytterligare möjlighet att kontakta köparen i samband med behandlingen av order.
NiceBuy.dk kommer inte att lämna ut information till tredje part i några avseenden. De data som köparen ger upp när det finns skapelse, ska kunden betraktas som konfidentiella och kommer under inga omständigheter.
NiceBuy.dk skickar inte oönskad e-post, förutom vad som anges ovan.
Anställda på NiceBuy.dk har tillgång till denna information.
När du köper från NiceBuy.dk spela in din IP-adress och tid för köpet. Denna information används endast i utredningar av bedrägeri / missbruk av exempelvis betalkort.
All verksamhet NiceBuy.dk automatiskt registreras i en logg. Loggfiler används endast för anonyma statistiska ändamål (antal besökare, träffar, etc.).
Har du köpt en vara från NiceBuy.dk vi har enligt bokföringslagen skyldiga att hålla denna information i minst fem år. Om du aldrig har handlas via NiceBuy.dk, men är registrerad som kund i systemet, kan du när som helst begära att vi raderar dina data. Detta görs genom att skicka ett mail till info@nicebuy.dk


13. Semesterperioder
Det kan i veckor 7, 26 till 31, 42 och mellan jul och nyår inträffar längre leveranstid, eftersom leverantörernas lager påverkas av semestern hålls.