Klagomål

För varor som köpts på NiceBuy.se giltigt garanti från mottagandet av varorna. Du måste kontrollera varorna på kvittot. Med fel och lastskador dig så snart som möjligt och senast 3 dagar från mottagandet kontakta oss via detta formulär.

Det förväntas att du som kund att följa medföljande instruktioner, tvättråd eller andra instruktioner som styr korrekt användning och underhåll av produkten. Saknar underhåll i förhållande till recept kommer att uppfattas som missbruk eller annan skadlig beteende och därför produkten inte kommer att omfattas av garantin.

När vi har fått klagomål kontaktar vi leverantören eller rederiet beroende på vad klagomål handlar om.

Lägg märke till att vi först kan göra klagomål när vi får bilder och / eller video.